Entries by admin

The Grand Manhattan – Thông tin giới thiệu chi tiết

The Grand Manhattan là dự án đánh dấu sự trở lại của tập đoàn Novaland trên thị trường bất động sản Việt Nam. Đây là dự án có tầm và mang lại những chuyển biến tích cực cho thị trường quận 1. Thông tin chi tiết dự án có trong bài viết dưới đây. ” […]